Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Pondelok 23. 4. 2018

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Vedenie školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 30.4.2018 budú mať žiaci riaditeľské voľno. ŠKD bude v prevádzke od 8.00 do 16.00 hod. pre žiakov 1.-5. ročníka

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy,

  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Gabriela pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční


  v štvrtok 03.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny a v štvrtok 10.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny

  Miesto podávania žiadosti: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

  Telefónny kontakt: 032 / 65 98 331

  Info - plagát

  Žiadosť o prijatie do MŠ pre šk.r. 2018-19

 • Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová, pripravilo v tomto školskom roku 2017/2018 letný tábor pre deti v horskom penzióne Grand Bystrá.

  Program tábora: prechádzky prírodou, turistika, kúpanie sa, návšteva Bystrianskej jaskyne, Čiernohorskej železnice, Tarzánia, opekačka, diskotéka, športové hry, súťaže a iné aktivity.

  Cena tábora: 150eur - zahŕňa prepravu autobusom, 5x ubytovanie, 5x denne strava a výlety do okolia podľa programu tábora.

  Termín konania tábora: od 09. 07. – do 14. 07. 2018 /pondelok - sobota

 • Vedenie Katolíckej spojenej školy v spolupráci so zriadovateľom (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra) oznamuje, že naša škola sa zapojí do mapovania rozvojových potrieb školy z pohľadu všetkých jej aktérov - rodičov, žiakov a pedagógov. Aktivita sa začne dňa 18.4.2018. Zber údajov bude plne anonymný. O výsledkoch Vás škola bude informovať po kompletnom vyhodnotení zozbieraných údajov. Za zapojenie sa do aktivity Vám vopred ďakujeme.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • JARNÝ ZBER PAPIERA sa začína od 17. 04. – 20.04. 2018

  Papier môžete priniesť utorok a piatok od 7,00h – do 14,45h, stredu a štvrtok od 7,00h – 16,00h (kojtajner medzi jedálňou a telocvičňou). Je potrebné sa nahlásiť na recepcii alebo u. p. školníka.
  Týmto vyzývame všetkých žiakov, pedagógov, rodičov detí a ostatných pracovníkov Katolíckej spojenej školy, ktorej súčasťou je aj Materská škola sv. Gabriela, aby sa zapojili do jarného zberu.
  Súťažiť môžu jednotlivci, ale aj triedy.

  Najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení !

 • Pozvánka na odborno-zážitkový workshop pre MŠ a ZŠ pre I. stupeň, ŠKD, CVČ, ktorý sa uskutoční na našej Katolíckej spojenej škole Nemšová 23.05. 2018 o 15,00h vo veľkej telocvični.

  V prípade záujmu sa treba prihlásiť u p. Gašparovej.

  Workshop Do tanca i do skoku

 • Katolícka spojená škola v Nemšovej získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi, vďaka čomu podporuje trend zvyšovania štandardu kvality výchovy a vzdelávania svojich žiakov.

  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na jeho realizáciu získa škola do svojho rozpočtu na nasledujúcich 36 mesiacov nenávratný finančný príspevok.
  Dňa 2.3.2018 škola začala oficiálne realizovať hlavné aktivity dopytového projektu „Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou“, cieľom ktorého je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy, ktoré zabezpečia nasýtenie ich sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb. Projekt prispieva k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov, vašich detí. O kvalitu vzdelávania a výchovy sa od marca 2018 starajú aj traja novo-prijatí asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Všetky tieto novovzniknuté pracovné pozície, najmä však školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú veľkým prínosom pre žiakov a rodičov, ktorí môžu ich služby využívať priamo v škole. Týmto sa škola snaží o skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výchovy cestou individuálneho a profesionálneho prístupu ku každému žiakovi.

 • Naše cesty za kreslením s krúžkom "Kaligrafia a kreslenie v prírode" pokračujú. V apríli sme podnikli výpravu do Dinoparku. Cestu vo vlaku sme si krátili veselým rozprávaním, hrami a kreslením. Počasie nám veru prialo, celý deň slnko. Najprv sme si pozreli surikaty a ďalšie zvieratá, ale nie dlho, lebo sme sa nevedeli dočkať, kedy už budeme v údolí dinosaurov. Tu nás čakal Fino Dino a Dina Mina, najprv sme ich stretli na cestičke, a potom videli aj vo filme. 3D! S okuliarmi. Keď sme prešli celé údolie, každý si vybral, ktorého dinosaura chce kresliť. Bola to zábava, dinosaury sa dobre kreslia, lebo nám neutekali. Nabudúce už skúsime kresliť aj zvieratká. Teraz nebolo kedy, lebo sme museli ešte vyskúšať paleontologické ihrisko, kde sme sa mohli hrať na archeológov, a, samozrejme, lanovú dráhu s toboganom.

 • Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Základná škola sv. Michala oznamuje rodičom, že

  zápis detí do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

  v dňoch 10. – 11. apríla 2018

  v čase od 13,00 - 18,00 hod

  a

  12. apríla 2018

  v čase od 8:00 - 12:30hod

  Škola našim deťom ponúka:

  - výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky v atmosfére tolerancie, pravdy a lásky,

  - otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

 • Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník pre deti s NKS ?

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa.

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v školskom roku 2017-2018 Zážitky našej rodiny:

  I. stupeň:

  1. miesto: Michaela Králiková 1. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Adela Artmannová 2. A

  ZŠ J. Palu Nemšová

  3. miesto: Vanesa Pastúchová 4. B

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  II. stupeň:

  1. miesto: Alexandra Remová 6. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Viktória Krajčiová 6. A

  ZŠ sv. Michala Nemšová

  3. miesto: Ema Vandžalová 6. B

  ZŠ J. Palu Nemšová

 • Dňa 24. 1. 2018 sa v ZŠ Kubranská, Trenčín, uskutočnilo okresné kolo 67. ročníka Matematickej olympiády. Reprezentovali nás Kristína Galková z 9.A triedy v kategórii Z9 a Patrik Navrátil z 5.B triedy v kategórii Z5. Patrik Navrátil pod vedením p. uč. Gabajovej bol úspešným riešiteľom a v kategórii Z5 sa spomedzi 47 zúčastnených žiakov umiestnil na výbornom delenom 2.-6. mieste.
  Srdečne blahoželáme! Obom žiakom patrí vďaka za reprezentáciu školy.
  Mgr. Adriana Gabajová, vyučujúca MAT

 • Katolícka spojená škola Nemšová v spolupráci s tanečnou školou Žižkovcov organizujú

  TANEČNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH

  • Stretneme sa vždy vo štvrtok o 17:00 telocvični Spojenej katolíckej školy v Nemšovej, pri zadnom vchode.

  • Základný kurz je určený pre začiatočníkov.

  • Kurz trvá 10 lekcií, 1x do týždňa

  • Cena za 10 lekcií je 50,- € za osobu.

  • Každá lekcia sa skladá z dvoch 45 minútových hodín, v prvej sa vždy opakujú už naučené tance a v druhej sa učí nový tanec.

  Začíname 5. apríla 2018

  Prihlasovanie a informácie: +421907171889 alebo skola.nemsova@nrb.sk

 • Tatkovia, dedkovia, priatelia školy, Škola ponúka možnosť stretnúť sa, porozprávať, urobiť niečo málo pre svoje zdravie a zahrať si futbal v telocvični školy, vždy v piatok od 19:00 hod. Zraz pri zadnom vchode do telocvične.

  Futbal rodičia - leták

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria