Navigácia

Základná škola sv. Michala

Triedy

I. stupeň

Prípravný ročník: Mgr. Merková Zuzana

1. A - triedny učiteľ: Mgr. Hromníková Katarína

2. A - triedny učiteľ: Mgr. Karlík Ľuboš

3. A - triedny učiteľ: Mgr. Peťková Edita 

3. B - triedny učiteľ: Mgr. Forgáčová Katarína

4. A - triedny učiteľ: Mgr. Hamajová Katarína

4. B - triedny učiteľ: Mgr. Ďurišová Zuzana

II. stupeň

5.A - triedny učiteľ: Mgr. Vrtíková Lenka

5.B - triedny učiteľ: Mgr. Urbánková Mária

6. A - triedny učiteľ: Ing. Vladislav Bortel

7. A - triedny učiteľ: Ing. Strašková Iveta

7. B - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Mária

8. A - triedny učiteľ: Mgr. Gabajová Adriana

9. A - triedny učiteľ: Mgr. Štefánková Mária

 

Špecialne triedy

ŠT 1 - triedny učiteľ: Mgr. Huráková Mária

ŠT 2 - triedny učiteľ: Mgr. Minarechová Kristína

ŠT 3 - triedny učiteľ: Mgr. Forgáčová Katarína

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria