Navigácia

Základná škola sv. Michala

Pedagogický zbor ZŠ

Riaditeľ školy: PaedDr. Lubomír Král, PhD
Zástupkyňa riaditeľa školy: RNDr. Jankovičová Janka
Duchovný správca školy: Mgr. Košík Anton

Pedagogickí zamestnanci:

I. Stupeň

Mgr. Edita  Peťková

Mgr. Katarína Hamajová

Mgr. Zuzana Ďurišová

Mgr. Katarína Hromníková

Mgr. Ľuboš Karlík

Mgr. Merková Zuzana

Mgr. Katarína Forgáčová

Vdp. Mgr. Ľuboš Mihálka

II. Stupeň

Ing. Miloš Čižmárik

RNDr. Jankovičová Janka

Mgr. Adriana Gabajová

Mgr. Štefánková Mária

Ing. Iveta Strašková

Ing. Vladislav Bortel

Ing. Roman Uličný

Mgr. Lenka Vrtíková

Mgr. Mária Minárechová

Mgr. Mária Urbánková

Mgr. Monika Tatranská - výchovný poradca

Učitelia špeciálnych tried

Mgr. Katarína Forgáčová

Mgr. Mária Huráková

Mgr. Minarechová Kristína


Asistenti

Anton Balek

Ing. Peter Dzuro

Bc. Tomáš Tomeček

Mgr. Mária Tatranská

Vychovávateľky v školskom klube detí  

Mgr. Andrea Poláčková

Bc. Petronela Novosadová

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria