Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Štvrtok 17. 1. 2019

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • POZVÁNKA na tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici

  Rodičovská rada pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vás srdečne pozýva na 27. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 19.01.2019 v telocvični školy.

  Začiatok: 19.00 hod.

  Do tanca hrá: RITMO

  V programe vystúpi Tanečná škola Žižkovcov

  Pozor, vstupenky sú viazané na miesta. Vstupenky si môžete vopred kúpiť na recepcii školy.

 • DOMESTOS

  Skvelé správy - naša materská škola vďaka iniciatíve učiteliek i rodičov získala v DOMESTOS súťaži krásne 11. miesto a dotáciu 260 eur na nákup čistiacich prostriedkov!

  Ďakujeme všetkým, ktorí iniciatívu podporili

 • LYŽIARSKY VÝCVIK 2019

  LYŽIARSKY VÝCVIK

  Termín: 28.1.2019 – 1.2.2019

  Miesto: SKI TÁLE

  Ubytovanie: PENZIÓN GRAND BYSTRÁ

  Cena kurzu: Podľa predbežnej kalkulácie cenu by mala byť takmer celá cena kurzu pokrytá
  štátnou dotáciou na lyžiarske kurzy. Finančný rozdiel Doplatok rodičov na jedného žiaka
  je 20,-€.

  LYŽIARSKY VÝCVIK 2019 Tále Grand Bystrá - INFO

 • Katolícka spojená škola Nemšová Vás srdečne pozýva na

  Jasličkovú pobožnosť dňa 25.12.2018 o 15.00 hod

  v Rímskokatolíckom kostole sv.Michala Archanjela Nemšová.

  Vianoce 2018

 • Mikuláš

  Mikulášku, drahý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku...

  ...- modlitby a piesne boli odmenou za Mikulášsku štedrosť.

  6.12.2018 aj na našu školu zavítal Mikuláš s dvoma čertami a anjelom.

  Pochodil a rozdal sladké odmeny na celej škole vrátane škôlkárov.

  Veľa deťom vyčaril úsmev, radosť a šťastie na tvári, ale nielen deťom ,ale i vyučujúcim.

 • Prišiel ku nám pán Mikuláš, nemáme však preňho guláš. Len básne, pesničky a potlesk pre ručičky. Poď Mikuláš, poď k nám bližšie. Kamže by si teraz išiel? Všetci Ti spievame, na odmenu čakáme.

 • Tvorivé vianočné dielne

  V utorok 4.12.2018 mala MŠ sv. Gabriela Tvorivé vianočné dielne. Atmosféra bola úžasná. Deti spolu s rodičmi vyrábali nádherné vianočné dekorácie, ktoré budú odprezentované na Vianočných trhoch a tradíciách v priestoroch KSŠ

  dňa 12.12.2018 od 12:30 hod. do 16:00 hod.

 • Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž "Moja radosť, môj strach".

  V mesiaci október sa deti z MŠ - naši predškoláci zapojili do výtvarnej súťaže s názvom "Moja radosť, môj strach", ktorú zorganizovala MŠ J. Braneckého v Trenčianskej Teplej. Vernisáž výtvarných prác prihlásených do súťaže sa konala 27. 11. 2018, kde si predškoláci prevzali ocenenie. K výhre srdečne blahoželáme!

 • Turnaj vo vybíjanej

  V utorok 20.11. sme sa zúčastnili na turnaji vo vybíjanej 1. stupňa zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Základne kolo turnaja sa uskutočnilo na ZŠ v Tr. Teplej. Naše družstvo zložené so žiakov 4. roč., sa umiestnilo na 3. avšak nepostupovom mieste, keďže postupoval len 1. zo zúčastnených. Okrem našej školy sa zúčastnili ZŠ. J.P. Nemšová a domáca ZŠ. Tr. Teplá,

 • Olympiáda v angličtine

  Aj tento rok žiaci druhého stupňa súťažili v školskom kole olympiády v angličtine. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší žiaci (5.-7. ročník) a ich starší kolegovia (8. - 9. ročník).

  Výsledky prvej kategórie:

  1. miesto Oliver KAIES (5.B)

  2. miesto Martin PEKARA (5.A)

  3. miesto Viki KRAJČIOVÁ (7.A)

  Výsledky druhej kategórie:

  1. miesto Radka ŠMATLÁKOVÁ (9.A)

  2. miesto Martin ZÁHOREC (9.A)

  3. miesto Laura PRNOVÁ (8.A)

  Blahoželáme a tešíme sa, ako budú naši víťazi reprezentovať školu v obvodnom kole

 • Katarínska diskotéka

  Kedy: 22. novembra 2018

  Kde: veľká telocvičňa

  Čas: 14,00 - 16,00 hod

  Info - leták

 • DOPRAVÁČIK

  Dňa 13. 11. 2018 sa deti MŠ sv. Gabriela zúčastnili dopravnej súťaže DOPRAVÁČIK v Trenčianskej Teplej. Deťom sa darilo a zo súťaže si odniesli 1. miesto. BLAHOŽELÁME detičkám a ďakujeme za krásnu prezentáciu Katolíckej spojenej školy a MŠ sv. Gabriela na verejnosti. Ešte raz veľká vďaka :-).

 • Karate

  Nábor na karate bude dňa 15.11.2018 o 15:30 v malej telocvični.

 • Jesenné kúzlenie

  Koľko radosti prinesie farebná jeseň! Na kaligrafickom krúžku sme sa z nej tešili hneď dvakrát. Najprv z farieb a tvarov listov, a potom z vlastného tvorenia.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria