Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      prípravný ročník
  1. ročník   I.A
  2. ročník   II.A
  3. ročník   I.ŠTIII.AIII.B
  4. ročník   IV.AIV.B
  5. ročník   V.AV.B
  6. ročník   VI.A
  7. ročník   VII.AVII.B
  8. ročník   VIII.A
  9. ročník   IX.A
  15. ročník   II.ŠT
  18. ročník   III.ŠT
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria