Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Sobota 5. 12. 2020

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

 • Oznam:

  o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu, podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

  z dôvodu ochrany života a zdravia

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou a majú akýkoľvek technický problém, ktorý im neumožňuje sa zúčastňovať na online vyučovaní škola ponúka:

  Od 3.11.2020 každému žiakovi školy, ktorý sa pre technické problémy nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, ponúkame možnosť dištančného vzdelávania v priestoroch školy s využitím školskej výpočtovej techniky: pc s webkamerou a ozvučením, s pripojením na internet.

  Žiak sa musí, v zmysle platných legislatívnych ustanovení, preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid 19, platným po 29.10.2020.

 • Vážení rodičia!

  Ak vaše dieťa zostáva doma a nebude navštevovať v nasledujúcich dňoch školské zariadenie, je možnosť odhlásiť vaše dieťa z obedov - dnes 2. 11. 2020 u vedúcej jedálne na čísle: 032 659 8326.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - rodič vypíše a odovzdá v škole, či materskej škole, po minimálne 3 dňovej neprítomnosti žiaka.

 • Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela

  Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela.

  Ministerstvo školstva zverejnilo:

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyč. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SRč. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

 • Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

  Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí v našom okolí,“ povedal šéf rezortu školstva.

 • Sviečky v hodnote 5 € a 1 € dostanete u nás na Základnej škole sv. Michala a v Materskej škole sv. Gabriela.

 • RNDr. Janka Jankovičová

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jaja.ty

  Mgr. Minárechová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/minarechova

  Ing. Martinková Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/martinkovak

  Mgr. Gabajová Adriana

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/agabaj125

  Mgr. Forgáčová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katkafor

  Mgr. Hamajová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katka.hamaj

  Ing. Strašková Iveta

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/strasulka

 • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

  Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

 • Vyučovacie hodiny:

  Vyučovanie sa začne od 8:00 a bude trvať do 11:45.

  1. hodina: 8:00 - 8:45

  2. hodina: 9:00 - 9:45

  3. hodina: 10:00 - 10:45

  4. hodina: 11:00 - 11:45

 • Všetky potrebné informácie sú uvedené v dodatky ku školskému poriadku, ktorý dostane každý žiak a rodič prostredníctvom Edupage. Dole v odsekoch uvádzame dôležité body:

   • Vopred neohlásená neprítomnosť = neospravedlnená hodina.
   • V prípade, že vyučujúci vyžaduje zapnutú webkameru, jej nezapnutie sa považuje za neospravedlnenú hodinu.
   • Neodovzdané alebo neskoro odovzdané zadania majú negatívny vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka.
   • Ak žiak počas online hodiny bude porušovať školský p
 • Vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie.

  Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť zasielaným usmerneniam. Každý zákonný zástupca dostane prostredníctvom Edupage všetky pokyny a rozvrh online hodín.

  Upozorňujeme Vás, že účasť Vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná, v škole sa neprestáva vyučovať. Škola prechádza na dištančnú, on-line formu vyučovania.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa cez e-mail, Edupage, prípadne telefonicky. Hodiny uvedené v rozvrhu pre dištančné vzdelávanie budú odučené online , cez aplikáciu Webex Cisco, tak ako počas prvej vlny. Na ostatné predmety budú zadávané materiály na samoštúdium a budú využívané interaktívne učebnice Smartbooks a ďalšie. Sledujte prosím Edupage, stránku školy a riaďte sa pokynmi vyučujúceho.

 • S ohľadom na nariadenia MŠ SR na ochranu pred ochorením COVID 19 sa od 13. 10. 2020 ruší ranný klub detí. Za porozumenie rodičom ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria