Navigácia

 • Veselý bol karneval v našej škôlke

 • Valentínska pošta fugovala na "výbornú".

  Valentínska pošta fugovala na "výbornú".

  Tento rok mali "Valentínske poštárky" plné ruky práce. V piatok 14.2. boli adresátom odovzdané všetky pozdravy a darčeky.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, 

  organizačná zložka Základná škola sv. Michala  

  oznamuje rodičom, že

  zápis detí do 1. ročníka

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  v dňoch 2. – 6. apríla 2020 (štvrtok, piatok, pondelok)

  02. 4. a 03.4. 2020 ( štvrtok, piatok )           od 13.00 hod. do 18.00 hod

   06. 4. 2020 ( pondelok)                                 od 08.00 hod. do 12.30 hod.

   

  Plagát 2020-2021.docx

  Elektronická prihláška

 • Tlačivo: "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"

 • Môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj Občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová.

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  podľa Zákona č.595/2003 Z. z. môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj Občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová. Toto OZ bolo založené v novembri 2013 na podporu a pomoc Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj duševného a fyzického zdravia detí, skvalitnenie a skrášlenie priestorov, pomoc pri kultúrnych a športových aktivitách.

  Ak nám Vy, Vaši príbuzní, či známi chcú pomôcť, je potrebné urobiť nasledovné:

  Ak ste zamestnanec: 

  - do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

  - z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenej dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane) táto suma musí byť minimálne 3 €)

  - Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo je k dispozícii na recepcii školy, alebo si ho môžete stiahnuť z našej webovej stránky školy, už aj s vyplnenými údajmi o prijímateľovi (OZ Zelený štvorlístok Nemšová)

  - Obe tlačivá (potvrdenie spolu s Vyhlásením) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad.

  Ak si podávate daňové priznanie sami:

  - riadne vyplňte daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby

  - v odd. VIII. vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

     Obchodné meno alebo názov: Zelený štvorlístok Nemšová

     Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:  Nemšová, 9144 41, Školská 9

     Právna forma:                          Občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO):         42282748 ( (toto číslo sa do kolonky vypisuje sprava)

  - riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020 na daňový úrad.

 • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

  Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

  „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“ /P. O. Hviezdoslav/
   

  171 rokov uplynulo 2. februára 2020 od narodenia jedného z najväčších milovníkov umeleckého slova - Pavla Országha Hviezdoslava. A práve on zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, ktoré predlžuje živú spomienku naňho  – Hviezdoslavov Kubín.

   

  Hviezdoslavov Kubín a jeho školské kolo patrí už každoročne medzi obľúbené celoškolské akcie aj našej školy.

  31 súťažiacich sa pokúsilo v 6. februárové popoludnie svojím nezameniteľným rečovým prejavom presvedčiť 3-člennú porotu, v zložení p. uč. Mária Urbánková, p. uč. Katarína Hamajová a p. uč. Lenka Vrtíková, o svojich recitačných schopnostiach, aby získali cenu najcennejšiu. Podarilo sa to nasledovným žiakom:

   

  Poézia  /5. - 6. ročník/

   

  1. miesto – Vladislav Galko /6.A/
  2. miesto – Petra Koníčková /5.A/
  3. miesto – Jakub Forgáč /6.A/

   

  Próza  /5. - 6. ročník/

   

  1. miesto – Lucia Ďuríková /5.A/
  2. miesto – Natália Ďurechová /5.A/

   

  Poézia /7. - 9. ročník/

   

  1. miesto – Martina Máliková /9.A/
  2. miesto – Jakub Pecháček /8.A/
  3. miesto – Vanesa Šimková /9.B/

   

  Próza /7. - 9. ročník/

   

  1. miesto – Vanesa Sabadková /7.B/
  2. miesto – Petra Brťková /7.A/, Lenka Štefaničáková /7.B/
  3. miesto – Alexandra Sedláčková /9.A/

   

  Výhercom úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov 4. marca v obvodnom kole v Trenčíne.

 • Karneval

 • Kurz spoločenského tanca

  Kurz spoločenského tanca
  • kurz je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
  • bude prebiehať pod vedením p. Juraja Žišku s manželkou z Považskej Bystrice
  • začne dňa 02.04.2020 t. j. vo štvrtok od 16.00 hod – 17.50 hod. / 2 vyučovacie hodiny / vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej
  • bude prebiehať vždy vo štvrtok od 16.00 – 17.50 hod. vo veľkej sále KC Nemšová
  • počet lekcií: 10
  • termíny lekcií: 2. 9. 16. 23. 30. apríla, 7. 14. 21. 28. mája, 4. júna
  • Záverečný Venček05. júna 2020/ piatok/, v KC Nemšová, čas bude oznámený p. Žiškom
  • cena za 10 lekcií Kurzu spoločenského tanca pre jedného žiaka: 7,00 €
 • Pyžamový deň

  Pyžamový deň

  Minulý týždeň sa skončil prvý polrok a my sme sa ho rozhodli osláviť troška netradične: v pohodlí svojho pyžamka. S nápadom prišla šéfka Žiackej školskej rady Hanka K. z 8.A. Aj takto sme chceli ukázať, že keď ide o „dôležitú vec“, vieme sa dohodnúť. No a tie pyžamá: niektoré naozaj originálne, nabudúce pridáme aj pyžamovú módnu prehliadku... A ktorá trieda bola najpyžamkovejšia? Naši štvrtáci – 21 detí prijalo výzvu a tak sladká odmena právom patrila práve im.

  Žiacka školská rada

 • Nová podstránka

  Nová podstránka

  Vytvorili sme novú podstránku Základné modlitby a pravdy

  nájdete ju:

  https://kssnemsova.edupage.org/about/?subpage=2

 • Futsalový turnaj

  Futsalový turnaj žiakov, poriadany FK Nemšová. 

  Zúčastnení: ZŠ sv. Michala, ZŠ Horná Súča, ZŠ J. Palu, ZŠ Bolešov a Športové gymnázium Tr. Teplice.

  Mgr. Juraj Hanták 

 • OZNAM ZŠ

  OZNAM ZŠ

  Vedenie školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 27.1.2020 (pondelok) bude skrátené vyučovanie.

 • Poďakovanie

  Poďakovanie

  Dňa 18.01.2020 sme sa už po 28-krát stretli na Tradičnom posedení pri hudbe a kapustnici, ktoré organizovala Rodičovská rada pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej. V programe vystúpili deti zo ZUŠ Nemšová. Do tanca i k počúvaniu hrala hudobná skupina Veselka.
  Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a priateľom školy, ktorí svojou účasťou, finančnou, materiálnou alebo organizačnou pomocou podporili toto podujatie. Výťažok z podujatia bude použitý pre potreby školy.

  Rodičovská rada
  pri Katolíckej spojenej škole Nemšovej

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM MŠ

 • Turnaj vo Futsale žiakov

  Turnaj vo Futsale žiakov

  Naša skupina o postup do okresného kola:

  ZŠ Horná Súča, ZŠ Bezručova, ZŠ Kubranská, ZŠ Sv. Michala 

  Reprezentovali: Amrich Richard, Kotras Kristián, Belka Samuel, Prchlik Tomáš, Tomáš Hugo, Vydrnák Benjamín, Švančarek Samuel, Bošanský Rudolf 

  Obsadili sme 3. miesto 

 • Komparo

 • Domestos

 • Turnaj vybíjanej dievčat

  Turnaj vybíjanej dievčat

  Turnaj vybíjanej dievčat roč.n. 2007 a ml.

  Zúčastnení: my, ZŠ Kubranská, ZŠ Bezručova, ZŠ Horná Súča 

  Reprezentovali: Veleková R., Begáňová J., Šimončíková P., Mierna B., Rajníčková V., Jankujová S., Mierna A., Šimková V., Begáňová S., Sabadková V., Ďurišová V.

  Umiestnili sme sa na 4. mieste 

 • Posedenie pri hudbe a kapustnici

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria