Navigácia

Zápis do MŠ

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová,

organizačná zložka Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

oznamuje rodičom, že

podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa

do Materskej školy sv. Gabriela

pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční

 

- štvrtok 02. 05. 2019 od 14:30 do 17:00 hodiny

- štvrtok 09. 05. 2019 od 14:30 do 17:00 hodiny

Miesto podávania žiadosti: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

Bližšie informácie: www.sksnemsova.sk            Telefónny kontakt:  0903 214 896

                                                                                                          032 /65 98 331

 

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ

Požiadavky k zápisu detí do MŠ

Zápis detí do MŠ - dotazník

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Zápis - Infoplagát

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria