Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Oznamy

Stanovisko k odhlasovaniu stravovania dietata v MS

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre rodičov detí, nastupujúcich do Materskej školy sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ako org. zložky Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová
Nástup do MŠ:
Deti očakávame v stredu 2. septembra 2019 od 6,00 hod do 8.00 hod. ráno. Je veľmi potrebné, aby ste si na tento prvý deň rezervovali dostatok času, aby ste nemali časový stres. Je to predsa len prvýkrát, keď dieťa ide od škôlky a je veľmi dôležité, aby ste Vy aj dieťa prežívali pokoj, nie náhlenie sa. Pre dieťa tento deň, ako aj všetky nastávajúce dni budú niečím, čo doteraz nepoznali a má sa to stať ich „každodennosťou“ – odlúčia sa od matky, otca, svojich súrodencov a najbližších a ostanú v cudzom prostredí, s ľuďmi, ktorí sú im tiež cudzí (dočasne). Preto je dôležité, aby ste mali čas prísť do škôlky, nájsť skrinku dieťaťa, kde mu uložíte jeho veci, dieťa sa preobuje (rodičia si obujú návleky) a prídete s ním do príslušnej triedy, kde bude dieťa uvedené na zozname.
Odovzdanie dieťaťa:
V tejto záležitosti Vás veľmi prosíme, aby ste s nami spolupracovali. Pre plynulý a najvhodnejší priebeh odovzdania detí učiteľkám je „rýchla rozlúčka“ rodiča s dieťaťom. Nie je dobré, ak rodič ostáva dlho vo dverách a pozerá sa ako bude dieťa reagovať, či si ide vziať hračku, alebo sa len rozhliada.... Je to najťažší úsek celej adaptácie dieťaťa. Tu veľmi potrebujeme vašu spoluprácu. Dieťa má byť s celým postupom oboznámené od vás. Dieťa má vedieť, že odídete a ono tam na „chvíľu“ ostane s ďalšími deťmi a s p. učiteľkami, ktoré sa o ne postarajú. Ďalej je to záležitosť a pedagogické majstrovstvo našich učiteliek, aby deti zvládli. Nebojte sa plaču vašich detí. Je to úplne prirodzená reakcia na toto odlúčenie. Nenecháme deti sa úplne vyplakať, máme Vaše kontakty, v prípade potreby Vás budeme kontaktovať.
Čo potrebuje dieťa:
- prezuvky (najvhodnejšie sú klasické papučky, nie šľapky)
- pyžamo
- malý uterák
- náhradné veci, ktoré mu uložíte v igelitovej taške do jeho skrinky (náhradné veci obsahujú: spodnú bielizeň, spodné nohavičky, slipy, ponožky, pančuchy, tepláky, tielko, tričko, pre prípad, keby sa dieťa pocikalo, alebo oblialo, alebo čokoľvek ...)
- zásterku na výtvarné aktivity
- vreckovky alebo servítky na vyťahovanie
- úbor na cvičenie (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv s bielou podrážkou)
- zubnú kefku a pastu
- hrebeň (dievčatá)

- pri prvom nástupe dieťaťa donesie zákonný zástupca potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast nie staršie ako 1 deň.

Menný zoznam detí podľa tried je umiestnený na dverách školy.
Ďalšie informácie o platbe a iných administratívnych záležitostiach dostanete v prvý septembrový týždeň.


Zelený štvorlístok Nemšová, občianske združenie
Vážení rodičia a priatelia školy,
podľa Zákona č.595/2003 môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj Občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová. Toto OZ bolo založené v novembri 2013 na podporu a pomoc Katolíckej spojenej škole, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho programu, rozvoj duševného a fyzického zdravia detí, skvalitnenie a skrášlenie priestorov, pomoc pri kultúrnych a športových aktivitách. Symbol štvorlístka tvoria zložky Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová: MŠ sv. Gabriela, ZŠ sv. Michala, SOŠ sv. Rafaela a Centrum voľného času ako súčasť KSŠ.

Občianske združenie
Zelený štvorlístok Nemšová


 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria